Abonnementen

Opgave en vragen over abonnementen:

Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA  Uitgeest
Tel. +31(0)251-257924
Fax. 0251-310405
Voor een abonnement op ons blad kunt u ook deze link volgen abonnement onszeeaquarium
Of als u een abonnement cadeau wilt geven volgt u deze link  geef een abonnement

Abonnementen Nedeland & België:
€ 30,00 per jaar ( 4nummers, bij automatische incasso). Overige landen op aanvraag.
Losse verkoop: € 8,95 per nummer.
ISSN: 1877-928X
Beëindiging abonnement:

Opzegging (uitsluitend schriftelijk) dienen minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode in het bezit van Abonnementenland te zijn.