Contact

Voor vragen over abonnementen:

Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
Tel. +31(0)251-257924
Fax 0251-310405
aboland

Voor vragen over articelen of adverteren neem dan contact op met:

jan@jaha.info

Bankgegevens Ons Zeeaquarium, alleen voor advertenties:
ABN-AMRO rek.nr. 55 58 37 246 t.n.v. Jan Harbers, Rijssen
IBAN: NL91 ABNA 0555 8372 46, BIC: ABNANL2A